Сириус-777 ООД предлага следните услуги и дейности

НОВО! Подръжка на затворени комплекси и селища – по договаряне след оглед

   Комплексно почистване.    Основно почистване.
   Поддържащо почистване.    Предсезонно почистване.
   Поддръжка на чистота.  Камериерски услуги.

Услугите се осъществяват със специализирани машини,пособия,препарати,консумативи,транспортни средства и подходящ персонал със съответните професионални умения.

zanas