1.Измиване на твърди настилки:

  Над 100 кв.м. – 1.70 лева на кв.м.
  Над 500 кв.м. – 1.30 лева на кв.м.
  Над 1000 кв.м.-0.80 лева на кв.м.

2.Почистване на дограма следремонтно:

   Над 100 л.м. – 1.5 лева на л.м.
   Над 500 л.м. – 1.3 лева на л.м.
   Над 1000 л.м. – 1.1 лева на л.м.

3.Пране на меки настилки:

  Над 100 кв.м. – 2 лева на кв.м.
  Над 500 кв.м. – 1.60 лева на кв.м.
  Над 1000 кв.м. – 1.20 лева на кв.м.

4.Абонамент-  по договаряне.

5.По договор за еднократна услуга.

6.Почистване на стъкла и витрини. Едностранно следремонтно.

  Над 100 кв.м. – 1.50 лева на кв.м. (3 лева на кв.м. – двустранно)
  Над 500 кв.м. – 1.25 лева на кв.м. (2.5 лева на кв.м. – двустранно)
  Над 1000 кв.м. – 0.75 лева на кв.м. (1.5 лева на кв.м. – двустранно)